РЕШЕНИЯ ЗА РЕСТОРАНТИ И КАФЕНЕТА
БАЗИРАНИ НА НАШИТЕ ПРОДУКТИ
РЕШЕНИЯ ЗА СУПЕРМАРКЕТИ И МАГАЗИНИ
Добра цена, гарантирана стабилност, удобна работа.
   
Функционалност


Картотеки и ценоразписи:
Картотеки стоки – имена, мерки, опаковки
Ценоразписи – бар кодове, цени по опаковки
Партньори – Имена, категории, начини на плащане
Разходни норми (рецепти) – дефиниране на разходни норми за производство
Операции:
Доставки
Входящи фактури
Изписване
Фактуриране
Консигнация
Производство
Брак
Разплащания
Справки
Изходящи/Входящи стокови и фактурни документи
Наличност в склад
Движение на стоки и фактури по доставчици или клиенти
Приход-разход на стоки за период
Продажби на стоки по стокови разписки
Салдо по стокови и фактури
Разплащания
Генератор на справки
ПОС – модул за продажба на стоки през фискално устройство
Режим: ресторант и магазин
Работа с маси и сметки в режим ресторант
Условия за задължително въвеждане на количества в режим магазин
Свободни цени
Междинни и служебни бонове
Отчети по оператори, артикули, департаменти, финансов отчет по начини на плащане
Отчитане на фискалното устройство
Работа с каса в режим Off-line :програмиране на артикули, цени и кодове. Отчитане на продажби.
АЛТАКЕШ-ЕООД гр.Русе, ул. "Панайот Хитов" 51 бл."Обединение" вх. 3